Pressmeddelande den 20 november 2014

Gratis PR-service för företagare

Under de senaste fem åren har Marie Hagberg hjälpt småföretagare och privatpersoner med PR som gett dem över 1 000 artiklar om sig själva eller sina produkter i nyhetsmedier och veckopress. Men nu ger hon ut en skrift som skenbart ser ut att kunna ta brödet ur munnen på henne: ”Vad alla företagare borde veta om PR”.

–Information är till för att spridas, säger Marie Hagberg. Sedan är det ju naturligtvis PR också för mig – ett sätt att visa vad jag kan.

För drygt två år sedan startade Marie webbtjänsten ”Hjälp en journalist”. Via den kan journalister efterlysa intervjupersoner som illustrerar de ämnen och artiklar som de arbetar med – någon som haft det problem som journalisten skriver om, speciellt intressanta livsöden eller människor som haft en sjukdom som just är aktuell.

Sedd från andra hållet utgör Hjälp en journalist en kanal som kan skapa publicitet för både personer och företag.

Den aspekten ledde till att börja med till mycket kritik från en del journalister. Men det dröjde inte länge innan många journalister och redaktioner upptäckte att de kan ha stor nytta av Hjälp en journalist.

På den andra marknaden för denna affärsidé, för de människor som gärna vill ha publicitet, blev Marie Hagberg och hennes förmedling av journalistkontakter en PR-funktion.

  • Det är människor, ofta småföretagare, som aldrig skulle ha råd att betala de arvoden som man numera tar ut i PR-branschen, säger Marie. En del av dem kan via ”Hjälp en journalist” få den exponering de är ute efter. Andra skulle ha nytta av mer konventionella PR-metoder och oftast är det inte märkvärdigare än att de med lite rådgivning kan klara sig på egen hand. Det är dem jag vill hjälpa med den här skriften.
  • Jag tycker till och med att det handlar om något av en demokratifråga – att man inte behöver ha pengar eller kontakter för att bli uppmärksammad.

”Vad alla företagare borde veta om PR kan laddas ner gratis via www.hjalpenjournalist.nu. Pappersversionen kostar 78 kr (självkostnadspris) inklusive frakt och moms. Marie förbereder också en ljudversion, som ska kunna laddas ner gratis från nätet.

För mer information, kontakta Marie Hagberg. 0761-627 433 alt marie@hjalpenjournalist.nu